Thomas Trowbridge
Born: Dec. 9, 1677, Cambridge, now Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Died: Oct. 10, 1725, Cambridge, now Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Parents: James Trowbridge & Margaret Atherton
First Marriage: unknown
First Wife: Mary White
Born: 1676, Massachusetts
Died: unknown
Second Marriage: Mar. 3, 1708-09, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Second Wife: Mary Goffe
Born: May 11, 1687, Cambridge, Middlesex Co., Massachusetts
Died: Feb. 19, 1715, Middlesex Co., Massachusetts
Third Marriage: Jan., 1716, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Third Wife: Susannah Trowbridge (maiden name unknown)
Born: unknown
Died: unknown

Children:

(Thomas Trowbridge and Mary White)


John Trowbridge I

(Thomas Trowbridge and Mary Goffe)


Judge Edmund Trowbridge

Lydia Trowbridge

Born: 1710, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Died: Apr. 7, 1776, Massachusetts

Mary Trowbridge
Born: 1715, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Died: unknown, Massachusetts

(Thomas Trowbridge and Susannah Trowbridge)


Abigail Trowbridge

Born: about 1716, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Died: unknown, Massachusetts

Home