John Trowbridge I
Born: 1702, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Died: May 19, 1762, Newton, Middlesex Co., Massachusetts
Parents: Thomas Trowbridge & Mary White
Marriage: Mar. 20, 1726, Framingham, Middlesex Co., Massachusetts
Wife: Mehitable Eaton
Born: Feb.12, 1706, Framingham, Middlesex Co., Massachusetts
Died: Mar.26, 1777, Framingham, Middlesex Co., Massachusetts
Parents: Jonas Eaton & Mehitable GouldChildren:

Mary Trowbridge

Born: July 27, 1728, Framingham, Middlesex, Massachusetts
Died: unknown

John Trowbridge II

Ruth Trowbridge
Born: Mar. 3, 1736, Sudbury, Middlesex, Massachusetts
Died: unknown

Lydia Trowbridge
Born: Dec. 24,1731, Framingham, Middlesex, Massachusetts
Died: unknown

Mehetabel Trowbridge
Born: Jan.26, 1725, Framingham, Middlesex, Massachusetts
Died: unknown

Thomas Trowbridge

Home